1 si 2 Imparati - Beniamin Faragau

1 si 2 Imparati - Beniamin Faragau

Casa Cartii

Cărţile 1 şi 2 Împăraţi încep cu construirea Templului lui Solomon şi se încheie cu dărâmarea lui. Bucuria coborârii slavei lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său este spulberată de destinul tragic al lui Israel.

Stoc epuizat
40,00 lei

Descriere

Cărţile 1 şi 2 Împăraţi încep cu construirea Templului lui Solomon şi se încheie cu dărâmarea lui. Bucuria coborârii slavei lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său este spulberată de destinul tragic al lui Israel. Imediat după moartea lui Solomon, ţara se divide în Regatul de Nord, cu capitala la Samaria, cuprinzând zece din seminţiile lui Israel, şi Regatul de Sud, având capitala la Ieruslaim şi cuprinzând celelalte două seminţii: Iuda şi Beniamin. Perioada regatului divizat se termină, pentru cei din nord, cu robia asiriană (722 î.Hr.), iar pentru cei din sud, cu robia babiloniană (586 î.Hr.).

Deşi istoria celor două împărăţii se împleteşte cu intervenţiile lui Dumnezeu prin profeţii Săi, în încercarea de a opri decăderea şi de a-Şi rechema poporul în relaţia Legământului, nesocotirea sistematică a Legii, a Templului şi a trimişilor Lui, a semnat destinul lui Israel şi Iuda.

Mesajul cărţii subliniază faptul că Dumnezeu nu doreşte moartea păcătosului. El are o îndelungă răbdare şi aşteaptă întoarcerea celui rău de la calea lui stricată, Dar pe de altă parte, îndelunga Sa răbdare nu reprezintă o veşnică răbdare. Dacă răzvrătirile nu contenesc şi paharul nelegiuirilor se umple, atunci mânia lui Dumnezeu se revarsă chiar şi împotriva poporului Său ales.Cuprins

1&2 Împăraţi   1
Programa de studiu biblic     13
Prefaţa    25
Introducere    27
Contextul istoric şi scopul cărţii   29
Contextul profetic şi mesajul cărţii    32
Structura cărţii şi adevărurile ei majore   34
1&2 Împăraţi   39
Casa Domnului şi casa împăratului    40
Structura textului 1 Împăraţi 1-11    41
Teologia Casei Domnului şi a casei împăratului    45
Un principiu aplicativ:    48
1 Împăraţi 1:1-2:46    51
Un principiu aplicativ:    54
1 Împăraţi 3:1-4:34    57
Un principiu aplicativ:    58
1 Împăraţi 5:1-18    61
Un principiu aplicativ:    63
1 Împăraţi 6:1-7:51    65
Un principiu aplicativ:    69
1 Împăraţi 8:1-9:9    71
Rugăciunea lui Solomon    72
Un principiu aplicativ:    74
1 Împăraţi 9:10-11:25    79
Un principiu aplicativ:    81
1 Împăraţi 11:26-40    83
Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împaratului    83
Ieroboam şi David    83
Promisiunile lui Dumnezeu pentru Ieroboam    85
Pentru ca robul Meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea Mea la Ierusalim    87
Un principiu aplicativ:    88
1 Împăraţi 12:1-24    91
14:21a Ierusalimul: cetatea aleasă de Domnul ca să-Şi pună Numele în ea    93
14:21b Naama, amonita    94
14:22-24 Au făcut toate urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul    95
14:25-29 Scuturile de aur sunt înlocuite cu altele de aramă    96
14:30 Totdeauna a fost război între Roboam şi Ieroboam    97
14:31 Moartea lui Roboam şi mama lui Roboam    97
Un principiu aplicativ:    98
1 Împăraţi 12:25-14:20    105
O privire de ansamblu asupra capitolelor 12 – 14    105
12:25-33 Nesocotirea Templului    105
13:1-34 Nesocotirea Cuvântului lui Dumnezeu rostit prin omul lui Dumnezeu    110
14:1-20 Dat spre nimicire    111
Un principiu aplicativ:    112
1 Împăraţi 14:21-31    115
14:21a Cetatea şi Numele Domnului    115
14:21b Naama, amonita    115
14:22-24 … Şi poporul    115
14:25-29 Scuturile de aur înlocuite cu scuturi de aramă    116
14:30-31 Totdeauna a fost război…    116
Concluzie    117
1 Împăraţi 15:1-16:28    119
15:1-8 Domnia lui Abiam în Iuda    119
15:9-24 Domnia lui Asa în Iuda    121
15:25-16:28 Nadab, Baeşa, Ela, Zimri, Tibni, Omri şi tronul lui Israel    123
Un principiu aplicativ:    127
1 Împăraţi 16:29-34    131
Etapele înstrăinării de Dumnezeu    131
Ilie Tişbitul – solul Domnului pentru un popor apostat    133
Prorocii Domnului – vocea Domnului în Israel    134
Dumnezeul revelat în vremea lui Ahab    135
16:29-34 Domnia lui Ahab    138
Un principiu aplicativ:    140
1 Împăraţi 17:1-18:15    143
17:1 Ilie vesteşte seceta    144
17:2-7 Ilie este hrănit de corbi lângă pârâul Cherit    144
17:8-16 Ilie este hrănit de văduva din Sarepta    145
17:17-24 Învierea fiului văduvei din Sarepta    146
18:1-15 Întâlnirea cu Obadia    148
Un principiu aplicativ:    150
1 Împăraţi 18:16-46    153
18:16-40 Confruntarea de pe Carmel    153
18:41-46 Un semn suplimentar pentru Ahab    157
Un principiu aplicativ:    158
1 Împăraţi 19:1-21    163
19:1-8 Fuga lui Ilie din faţa Izabelei    164
19:9-14 Dumnezeu i Se arată lui Ilie la Horeb    166
19:15-18 Mandatul primit de Ilie de la Dumnezeu    167
19:19-21 Ungerea lui Elisei    168
Un principiu aplicativ:    169
1 Împăraţi 20:1-22:40    173
20:1-21 Prima victorie dată de Domnul lui Ahab    173
20:30b-43 Ahab îi scapă viaţa unui hulitor de Dumnezeu    178
21:1-16 Viaţa lui Nabot în schimbul unei grădini de verdeţuri    181
21:17-26 Verdictul Domnului adus asupra lui Ahab    183
21:27-29 Ahab se smereşte, şi Domnul iartă    185
22:1-27 Ahab rupe legământul făcut cu împaratul Siriei
şi se pregăteşte de război împreună cu Iosafat    185
22:28 Mica vesteşte moartea lui Ahab    186
22:29-40 Ahab moare, ca împlinire a cuvântului Domnului rostit prin Ilie şi Mica    187
Un principiu aplicativ:    188
1 Împăraţi 22:41 – 2 Împăraţi 2:14    191
1 Împ. 22:41-50 Domnia lui Iosafat peste Iuda    191
1 Împ. 22:51 – 2 Împ. 1:18 Domnia lui Ahazia    192
2 Împ. 2:1-14 Înalţarea lui Ilie la cer    194
Un principiu aplicativ:    200
2 Împăraţi 2:1-14    203
Groapa în care a prăvălit Ahab istoria lui Israel    203
„Sfânta neascultare a lui Ilie”    204
Pregătirea lui Elisei pentru lucrarea de mijlocire    207
O privire de ansamblu asupra lucrării lui Elisei    212
Strategia folosită de Dumnezeu pentru a binecuvânta    215
Un principiu aplicativ:    216
2 Împăraţi 2:15-3:27    219
2:15-18 Necredinţa fiilor prorocilor condamnată de Domnul    220
2:19-22 Vindecarea apelor Ierihonului, semnul îndurării pe care
Dumnezeu era dispus s-o reverse peste ţară    222
2:23-25 Judecata de la Betel    224
3:1-27 Încercarea venită peste Ioram din pricina pocăinţei neduse
până la capăt şi îndurarea pe care i-o arată Dumnezeu din pricina lui Iosafat    225
Un principiu aplicativ:    233
2 Împăraţi 4:1-44    237
4:1-7 Văduva unuia dintre fiii prorocilor    238
Un principiu aplicativ:    241
4:8-37 Sunamita    244
Un principiu aplicativ:    254
4:38-41 Moartea în oală    257
Un principiu aplicativ:    261
4:42-44 Cele douăzeci de pâini de orz    265
Un principiu aplicativ:    267
2 Împăraţi 5:1-19a    269
La cumpăna apelor lucrării lui Elisei    269
5:1-19a Naaman, sirianul, vindecat de lepră    271
Un principiu aplicativ:    278
Împăraţi 5:19b-27    281
5:19b-27 Descalificarea lui Ghehazi    281
Un principiu aplicativ:    285
2 Împăraţi 6:1-7    291
6:1-7 Securea unuia dintre fiii prorocilor    292
Un principiu aplicativ:    296
2 Împăraţi 6:8-7:20    299
6:8-23 Orbirea sirienilor    300
6:24-33 Împresurarea Samariei    305
7:1-20 Izbăvirea Samariei la cuvântul lui Elisei    307
Un principiu aplicativ:    312
2 Împăraţi 8:1-10:36    315
8:1-6 Dumnezeu ştie să-i izbăvească pe cei care sunt ai Săi    316
8:7-15 Hazael este uns de Elisei ca împărat al Siriei    319
8:16-24 Domnia lui Ioram în Iuda    322
8:25-29 Domnia lui Ahazia în Iuda    323
9:1-29 Iehu uns ca împărat al lui Israel la porunca lui Elisei    324
9:30-37 Moartea Izabelei    327
10:1-36 Iehu nimiceşte toată casa lui Ahab    327
Un principiu aplicativ:    334
2 Împăraţi 11:1-14:22    339
11:1-3 Atalia şi casa lui David    340
11:4-12 Ioas este uns împărat    343
11:13-16 Moartea Ataliei    344
11:17-20 Înnoirea legământului    346
11:21-12:16 Dregerea Casei Domnului    348
12:17-18 Ioas Îl necinsteşte pe Domnul    353
12:19-21 Asasinarea lui Ioas    354
13:1-9 Domnia lui Ioahaz peste Israel    355
13:10-13 Domnia lui Ioas peste Israel    356
13:14-19 Ultima profeţie a lui Elisei    357
13:20-25 Dovada prezenţei Domnului în ţară şi după moartea lui Elisei     360
14:1-22 Domnia lui Amaţia în Iuda    361
Un principiu aplicativ:    364
2 Împăraţi 14:23-17:41    371
14:23-29 Domnia lui Ieroboam al doilea în Israel    371
15:1-7 Domnia lui Azaria în Iuda    374
15:8-31 Sfârşitul dinastiei lui Iehu şi anarhia politică ce a urmat    376
15:32-38 Domnia lui Iotam    378
16:1-20 Domnia lui Ahaz    379
17:1-23 Robia Asiriană şi cauzele ei    385
17:24-41 Samaritenii     390
Un principiu aplicativ:    393
2 Împăraţi 18:1-20:21    399
18:1-8 Ezechia pe scaunul de domnie al lui Iuda    399
18:9-12 Luarea Samariei de asirieni     403
18:13-16 Întrebări legate de năvălirea lui Senaherib    403
18:17 – 19:37 Împresurarea Ierusalimului şi izbăvirea Domnului    412
20:1 Boala lui Ezechia    415
20:2-11 Rugăciunea lui Ezechia şi răspunsul Domnului    417
20:12-21 Mândria lui Ezechia    418
Un principiu aplicativ:    418
2 Împăraţi 21:1-26    425
21:1-2 Manase…    427
21:3-9 Manase a făcut ce este rău înaintea Domnului    427
21:10-15 Ameninţarea revărsării mâniei lui Dumnezeu    430
21:16-18 Sfârşitul vieţii lui Manase    431
21:19-26 Domnia lui Amon    433
Un principiu aplicativ:    434
2 Împăraţi 22:1-23:30    439
22:1-2 Deşi Iosia a fost doar un copil    439
22:3-7 Porunci pentru dregerea Casei Domnului    443
22:8-11 Găsirea cărţii Legii şi pocăinţa lui Iosia    444
22:12-14a Iosia Îl întreabă pe Domnul prin prorociţa Hulda    448
22:14b-20 Răspunsul şi bunăvoinţa Domnului    449
23:1-3 Reînnoirea Legământului     451
23:4-7 Curăţirea Templului    452
23:8-14 Curăţirea Ierusalimului şi a ţării de idolatrie    454
23:15-20 Nimicirea Betelului ca loc de închinare    456
23:21-23 Prăznuirea Paştelor    458
23:24-27 N-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca Iosia, şi totuşi…    460
23:28-30 Moartea lui Iosia    462
Un principiu aplicativ:    464
2 Împăraţi 23:31-25:30    469
23:31-34 Ioahaz, fiul lui Iosia    469
23:35 – 24:7 Domnia lui Ioiachim sau Eliachim    471
24:8-17 Deportarea lui Ioiachin    476
24:18 – 25:2 Împietrirea lui Zedechia    477
25:3-7 Fuga şi prinderea lui Zedechia    483
25:8-17 Dărâmarea Ierusalimului şi a Templului    487
25:18-26 Ultima zvâcnire a neascultării    491
25:27-30 Înalţarea lui Ioiachin     493
Un principiu aplicativ    494
Evrei 5:7-10; 1&2 Împăraţi    499
În loc de postfaţă    501
Bibliografie    523

Detalii ale produsului

Autor
Beniamin Faragau
Numar pagini
525
Format
17 x 24 cm
Coperta
Cartonata

Reviews

Momentan nu exista review. Fii tu primul care scrie unul!
Produs adaugat cu succes in favorite
Prouds adaugat pentru a fi comparat