Ezra - Beniamin Faragau

Ezra - Beniamin Faragau

Casa Cartii

Comentariu explicativ asupra cărții Ezra din Vechiul Testament.

După şaptezeci de ani de exil babilonian, Iuda se reîntoarce în ţară în mai multe valuri. Primul val este condus de Zorobabel şi sub cârmuirea acestuia se rezideşte Templul. Al doilea val este condus de Ezra, care vine să aşeze Legea Domnului în Casa Domnului.

Stoc epuizat
25,00 lei

Descriere

Comentariu explicativ asupra cărții Ezra din Vechiul Testament.

După şaptezeci de ani de exil babilonian, Iuda se reîntoarce în ţară în mai multe valuri. Primul val este condus de Zorobabel şi sub cârmuirea acestuia se rezideşte Templul. Al doilea val este condus de Ezra, care vine să aşeze Legea Domnului în Casa Domnului.

Cartea Ezra adună în ea această istorie zbuciumată, pentru a arăta că relaţia cu Dumnezeu a fost, este şi va fi întotdeauna mijlocită de Templu şi de Lege, respectiv de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Casa lui Dumnezeu. Refacerea relaţiei cu Dumnezeu trebuie să înceapă la altar, dar ea trebuie să continue în termenii stabiliți de Dumnezeu în Legea Lui.În Noul Testament, corespondentul Casei Domnului este Biserica. Isus Hristos este nu numai cumpăna dintre erele istoriei, ci şi cumpăna dintre erele templelor.

Înaintea Întrupării Lui, interfaţa care media relaţia omului păcătos cu un Dumnezeu sfânt erau templele de piatră. Întruparea lui Hristos a inaugurat mult aşteptata eră a templului de pietre vii. Dumnezeu L-a rânduit pe eternul Său Fiu la Întrupare pentru ca, prin Moartea şi Învierea Sa, El să răscumpere „materialul” pentru templu şi astfel El Însuşi să poată deveni temelia şi piatra unghiulară a acestui magnific edificiu. „În El, toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un templu sfânt în Domnul. Şi prin El – afirmă Pavel – şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul” (Efes. 2:21-22).

Cuprins

Prefaţă    7

Introducere    9

O privire de ansamblu asupra cărţii    11

Cu autorul prin carte  sau familiarizarea cu conţinutul cărţii    11

Cu autorul prin istorie  sau contextul istoric al cărţii    16
Cu cartea prin literatură sau cartea privită prin prisma formei literare
specifice ei    28
Cu cartea prin Biblie sau cartea privită în contextul mai larg al             Scripturii    44

Ezra 1:1-2:70    51

1:1-4 Domnul trezeşte Duhul lui Cir    51
1:5-11 Dumnezeu guvernează istoria prin decretele Lui suverane,
însă fără să strivească libertatea de alegere a poporului Său    55
2:1-67 Cine dintre voi este din poporul lui Dumnezeu?    56
2:68-69 Funcţia soteriologică şi profetică a lui Israel    58
2:70 În sfârşit acasă!    61
Actualizare: Templul în perspectiva planului lui Dumnezeu    62

Ezra 3:1-13    65

3:1 Adunarea poporului la Sărbătoare    65
3:2-7 Restabilirea sistemului jertfelor    66
3:8-13 Așezarea temeliei Templului    69
Actualizarea: Relaţia cu Dumnezeu începe la altarul Crucii,
dar trebuie să continue în termenii fixaţi de El    70

Ezra 4:1-24    75

4:1-3     Este oare Dumnezeu numai Dumnezeul iudeilor?    76
4:4-24     Cine este responsabil de starea Templului sau cum operează suveranitatea lui Dumnezeu în istorie?    79
Actualizare: Este Dumnezeu doar Dumnezeul iudeilor?    83

Ezra 5:1 – 6:22    85

5:1-5 Lucrările reîncep la îndemnul lui Hagai şi Zaharia    86
5:6-17 Scrisoarea adresată lui Dariu de vrăjmaşii lui Iuda    88
6:1-13 Răspunsul pozitiv al împăratului Dariu    91
6:14-15 Isprăvirea lucrărilor    92
6:16-22     Sfinţirea Templului şi sărbătorirea Paştelui    93
Actualizare: Circumstanţele nu vor împiedica zidirea Casei lui            Dumnezeu  95

Ezra 7:1 – 8:36    101

Mâna bună a Domnului    102
7:1-10     Ezra şi Legea Domnului    103
7:11-28     Ezra şi împăratul Artaxerxe    104
8:1-20     Tovarăşii lui Ezra    108
8:21-30    Pregătirile de drum    109
8:31-36     Sosirea la Ierusalim    110
Locul şi rostul capitolelor 7 şi 8 în întregul cărţii    110
Actualizare: Pune-ţi inima să adânceşti şi să împlineşti Legea Domnului...    112

Ezra 9:1-15    119

9:1-2    Problema    121
9:3-4      Reacţia lui Ezra    122
9:5-15     Rugăciunea lui Ezra    122
Actualizare: Vindecarea începe sub reflectorul Cuvântului lui              Dumnezeu  127

Ezra 10:1-44    129

10:1-4     Răspunsul poporului    130
10:5-17     Chemarea întregului popor la Ierusalim şi darea rezoluţiei  133
10:18-44     Rezolvarea problemei    133
Actualizare: Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit!    135

În loc de postfaţă: Povestea  Templului    143

Anexa I – Profeţia lui Hagai    149

Anexa II – Profeţia lui Zaharia    155

Anexa III – Samaritenii    165

Detalii ale produsului

Autor
Beniamin Faragau
Numar pagini
171
Format
17 x 24 cm
Coperta
Cartonata

Reviews

Momentan nu exista review. Fii tu primul care scrie unul!
Produs adaugat cu succes in favorite
Prouds adaugat pentru a fi comparat